სიახლეები

პუბლიკაციები

16 ოქტომბერი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში სუბსიდიების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: რეფორმების გეგმა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების...
08 სექტემბერი 2016

ასოცირების შეთანხმება, ენერგეტიკული გაერთიანება და ევროკავშირთან ენერგეტიკული თანამშრომლობა

პოლიტიკის დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმებაზე, ენერგეტიკული გაერთიანებაზე და ევროკავშირთან ენერგეტიკული...
26 აგვისტო 2016

ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი პრობლემები 2013-2016 წლებში - შედარებითი ანალიზი

WEG-მა ენერგეტიკის სპეციალისტთა სადისკუსიო კლუბის სხვა წევრებთან ერთად, შეაფასა განხორციელებული ცვლილებები
11 ივლისი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი. მზად ვართ თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებების შესასრულებლად?

პოლიტიკის დოკუმენტი მოუწოდებს შესაბამის მხარეებს შეიმუშავონ დამცავი მექანიზმები, რომლებიც ენერგეტიკის სამართლებრივ...
06 ივლისი 2016

ენერგეტიკულ გაერთიანებაში საქართველოს გაწევრიანების შესახებ

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ენერგეტიკის სექტორში  ევროკავშირის დირექტივების დანერგვით, კომპლექსური...

პარტნიორები და დონორები