სიახლეები

1 2 3

პუბლიკაციები

30 აგვისტო 2016

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი ევროკავშირთან ასოცირების კონტექსტში

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს  WEG-ის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების...

26 აგვისტო 2016

ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი პრობლემები 2013-2016 წლებში - შედარებითი ანალიზი

WEG-მა ენერგეტიკის სპეციალისტთა სადისკუსიო კლუბის სხვა წევრებთან ერთად, შეაფასა განხორციელებული ცვლილებები

1 2 3

პარტნიორები და დონორები