"ჰორიზონტი 2020" პროგრამის საინფორმაციო დღე: უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია

2017 წლის 16 თებერვალს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, გაიმართა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის – "ჰორიზონტი 2020"-ის საინფორმაციო დღე უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგიის მიმართულებით.

 საინფორმაციო დღეზე, WEG-ის წამყვანმა მკვლევარმა და "ჰორიზონტი 2020"-ის საკონტაქტო პირმა საქართველოში, ნატალია შათირიშვილმა, დამსწრეებს მიაწოდა ინფორმაცია "ჰორიზონტი 2020" პროგრამის მიზნებისა და მონაწილეობის წესების შესახებ, ასევე- "ჰორიზონტი 2020" პროგრამის ფარგლებში ენერგეტიკის მიმართულებით გამოცხადებული და დაგეგმილი კონკურსების შესახებ. 

"ჰორიზონტი 2020"-ის პროგრამის ეროვნულმა კოორდინატორმა, ნათია გაბიტაშვილმა  მოკლედ მიმოიხილა მკვლევართა გადამზადებისა და კვლევითი კარიერის განვითარებისთვის მარია სკლოდოვსკა-კიურის პროგრამის მიმართულებით არსებული შესაძლებლობები: მიმდინარე და დაგეგმილ კონკურსები და პროგრამის სხვა მხარდაჭერ ფინანსურ ინსტრუმენტები.

საინფორმაციო დღეზე წარმოდგენილი პრეზენტაციები:

 ნატალია შათირიშვილი – ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ეროვნული საკონტაქტო პირი ენერგეტიკის მიმართულებით  – იხილეთ ბმული

 ნათია გაბიტაშვილი – ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ეროვნული კოორდინატორი – იხილეთ ბმული

 

 

პარტნიორები და დონორები

"ჰორიზონტი 2020" პროგრამის საინფორმაციო დღე: უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია

2017 წლის 16 თებერვალს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, გაიმართა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის – "ჰორიზონტი 2020"-ის საინფორმაციო დღე უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგიის მიმართულებით.

 საინფორმაციო დღეზე, WEG-ის წამყვანმა მკვლევარმა და "ჰორიზონტი 2020"-ის საკონტაქტო პირმა საქართველოში, ნატალია შათირიშვილმა, დამსწრეებს მიაწოდა ინფორმაცია "ჰორიზონტი 2020" პროგრამის მიზნებისა და მონაწილეობის წესების შესახებ, ასევე- "ჰორიზონტი 2020" პროგრამის ფარგლებში ენერგეტიკის მიმართულებით გამოცხადებული და დაგეგმილი კონკურსების შესახებ. 

"ჰორიზონტი 2020"-ის პროგრამის ეროვნულმა კოორდინატორმა, ნათია გაბიტაშვილმა  მოკლედ მიმოიხილა მკვლევართა გადამზადებისა და კვლევითი კარიერის განვითარებისთვის მარია სკლოდოვსკა-კიურის პროგრამის მიმართულებით არსებული შესაძლებლობები: მიმდინარე და დაგეგმილ კონკურსები და პროგრამის სხვა მხარდაჭერ ფინანსურ ინსტრუმენტები.

საინფორმაციო დღეზე წარმოდგენილი პრეზენტაციები:

 ნატალია შათირიშვილი – ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ეროვნული საკონტაქტო პირი ენერგეტიკის მიმართულებით  – იხილეთ ბმული

 ნათია გაბიტაშვილი – ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ეროვნული კოორდინატორი – იხილეთ ბმული

 

 

პარტნიორები და დონორები