აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის მესამე სამუშაო ჯგუფის კვლევები

ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, CENN და WEG-ის მიერ განხორციელებული მესამე სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის განვითარების პროექტით ჩატარდა კვლევები საქართველოში ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის და კლიმატის ცვლილების აქტუალურ საკითხებზე ევროინტეგრაციის კონტექსტში. ამ კვლევების შედეგები განხილულ იქნა ჯგუფის შეხვედრებზე და შეჯამებულია ქვემოთ მოყვანილ ანგარიშებში.

პარტნიორები და დონორები

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის მესამე სამუშაო ჯგუფის კვლევები

ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, CENN და WEG-ის მიერ განხორციელებული მესამე სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის განვითარების პროექტით ჩატარდა კვლევები საქართველოში ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის და კლიმატის ცვლილების აქტუალურ საკითხებზე ევროინტეგრაციის კონტექსტში. ამ კვლევების შედეგები განხილულ იქნა ჯგუფის შეხვედრებზე და შეჯამებულია ქვემოთ მოყვანილ ანგარიშებში.

პარტნიორები და დონორები