სიახლეები

პუბლიკაციები

16 ოქტომბერი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში სუბსიდიების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: რეფორმების გეგმა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების...
30 აგვისტო 2016

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი ევროკავშირთან ასოცირების კონტექსტში

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს  WEG-ის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების...
26 აგვისტო 2016

ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი პრობლემები 2013-2016 წლებში - შედარებითი ანალიზი

WEG-მა ენერგეტიკის სპეციალისტთა სადისკუსიო კლუბის სხვა წევრებთან ერთად, შეაფასა განხორციელებული ცვლილებები
11 ივლისი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი. მზად ვართ თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებების შესასრულებლად?

პოლიტიკის დოკუმენტი მოუწოდებს შესაბამის მხარეებს შეიმუშავონ დამცავი მექანიზმები, რომლებიც ენერგეტიკის სამართლებრივ...
24 თებერვალი 2014

საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში-შესაძლებლობები და გამოწვევები

წინამდებარე ბუკლეტი წარმოადგენს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლის 20 თებერვალს გამართულ სემინარზე  „...
20 თებერვალი 2014

საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში-შესაძლებლობები და გამოწვევები

ბუკლეტი წარმოადგენს სემინარზე „საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, შესაძლებლობები და გამოწვევები"...

პარტნიორები და დონორები