პუბლიკაციები

12 ნოემბერი 2013

პროექტის „ტექნოლოგიური საჭიროების შეფასება“ საბოლოო ანგარიში

ანგარიშის ნაწილი, რომელიც კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ტექნოლოგიების კვლევას ეხება მოამზადდა WEG- ის მიერქართველ...
07 ოქტომბერი 2013

ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგია – საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა

ნაშრომში 19 ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიის მაგალითზე მიმოხილულია ამ დოკუმენტის შემუშავების, განხორციელების და...

Pages

პარტნიორები და დონორები

პუბლიკაციები

12 ნოემბერი 2013

პროექტის „ტექნოლოგიური საჭიროების შეფასება“ საბოლოო ანგარიში

ანგარიშის ნაწილი, რომელიც კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ტექნოლოგიების კვლევას ეხება მოამზადდა WEG- ის მიერქართველ...
07 ოქტომბერი 2013

ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგია – საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა

ნაშრომში 19 ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიის მაგალითზე მიმოხილულია ამ დოკუმენტის შემუშავების, განხორციელების და...

Pages

პარტნიორები და დონორები