პუბლიკაციები

12 მარტი 2008

საქართველოს ქვანახშირის გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლა

ელექტროენერგეტიკაში საქართველოს ქვანახშირის გამოყენების შესაძლებლობები. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოცდილება
18 თებერვალი 2008

ენერგიის განახლებადი წყაროების პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისების პოტენციალი

ანგარიში მომზადდა  “მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის” (მგს) მიერ, საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების...
21 სექტემბერი 2007

ენერგოეფექტიანობის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისების ღონისძიებები

ანგარიში არის წინმსწრები ნაბიჯი ენერგოეფექტურობის სტრატეგიის და პრიორიტეტების ჩამოყალიბებისათვის, რაც საბოლოოდ უნდა...

Pages

პარტნიორები და დონორები

პუბლიკაციები

12 მარტი 2008

საქართველოს ქვანახშირის გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლა

ელექტროენერგეტიკაში საქართველოს ქვანახშირის გამოყენების შესაძლებლობები. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოცდილება
18 თებერვალი 2008

ენერგიის განახლებადი წყაროების პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისების პოტენციალი

ანგარიში მომზადდა  “მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის” (მგს) მიერ, საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების...
21 სექტემბერი 2007

ენერგოეფექტიანობის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისების ღონისძიებები

ანგარიში არის წინმსწრები ნაბიჯი ენერგოეფექტურობის სტრატეგიის და პრიორიტეტების ჩამოყალიბებისათვის, რაც საბოლოოდ უნდა...

Pages

პარტნიორები და დონორები