პუბლიკაციები

16 ივნისი 2011

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა ორმხრივი პასუხისმგებლობის ეკონომიკური და სამართლებრივი მექანიზმები

ანგარიში მიმოიხილავს მრავალბინიან სახლებში საერთო გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების სისტემების დანერგვისა და ამასთან...
28 სექტემბერი 2010

თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და განათების ინიციატივა

საცხოვრებელ კორპუსებში ენერგოაუდიტები ჩატარდა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის “თანამედროვე...

Pages

პარტნიორები და დონორები

პუბლიკაციები

16 ივნისი 2011

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა ორმხრივი პასუხისმგებლობის ეკონომიკური და სამართლებრივი მექანიზმები

ანგარიში მიმოიხილავს მრავალბინიან სახლებში საერთო გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების სისტემების დანერგვისა და ამასთან...
28 სექტემბერი 2010

თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და განათების ინიციატივა

საცხოვრებელ კორპუსებში ენერგოაუდიტები ჩატარდა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის “თანამედროვე...

Pages

პარტნიორები და დონორები