საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება კლიმატის ცვლილების კვლევის მიმართულებით

გარემოს დაცვა
ევროპა
Horizon 2020
2018

პროექტი SINCERE, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის პოლიტიკის შესაბამისად, იზრუნებს საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებაზე კლიმატის ცვლილების კვლევისა და ინოვაციის მიმართულებით, სადაც ევროპელი პარტნიორები ჩაერთვებიან პარიზის კლიმატის შეთანხმების შესრულებაში.

SINCERE მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს JPI კლიმატის სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციის დღის წესრიგის შესრულებას არსებულ კოლაბორაციებზე, ბიზნეს სექტორსა და გლობალური ფინანსურ ინსტიტუტებზე, სხვა ძირითად საერთაშორისო კვლევით, პოლიტიკურ და სოციალურ აქტორებზე დაყრდნობით.  

SINCERE უშუალოდ მიმართულია ევროპულ კლიმატის ცვლილების კვლევებსა და ინოვაციაზე თანამშრომლობის ინტერნაციონალიზაციაზე.

კოორდინატორი: ბელგიის მეცნიერებათა პოლიტიკის ოფისი

მონაწილეები: კვლევითი ორგანიზაციები და საჯარო უწყებები საქართველოდან, იტალიიდან, ჰოლანდიიდან, დანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, არგენტინიდან, ნორვეგიიდან, გერმანიიდან, მოლდოვადან, საფრანგეთიდან, ირლანდიიდან, ესპანეთიდან, ფინეთიდან და შვეიცარიიდან.

პარტნიორები და დონორები

საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება კლიმატის ცვლილების კვლევის მიმართულებით

გარემოს დაცვა
ევროპა
Horizon 2020
2018

პროექტი SINCERE, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის პოლიტიკის შესაბამისად, იზრუნებს საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებაზე კლიმატის ცვლილების კვლევისა და ინოვაციის მიმართულებით, სადაც ევროპელი პარტნიორები ჩაერთვებიან პარიზის კლიმატის შეთანხმების შესრულებაში.

SINCERE მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს JPI კლიმატის სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციის დღის წესრიგის შესრულებას არსებულ კოლაბორაციებზე, ბიზნეს სექტორსა და გლობალური ფინანსურ ინსტიტუტებზე, სხვა ძირითად საერთაშორისო კვლევით, პოლიტიკურ და სოციალურ აქტორებზე დაყრდნობით.  

SINCERE უშუალოდ მიმართულია ევროპულ კლიმატის ცვლილების კვლევებსა და ინოვაციაზე თანამშრომლობის ინტერნაციონალიზაციაზე.

კოორდინატორი: ბელგიის მეცნიერებათა პოლიტიკის ოფისი

მონაწილეები: კვლევითი ორგანიზაციები და საჯარო უწყებები საქართველოდან, იტალიიდან, ჰოლანდიიდან, დანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, არგენტინიდან, ნორვეგიიდან, გერმანიიდან, მოლდოვადან, საფრანგეთიდან, ირლანდიიდან, ესპანეთიდან, ფინეთიდან და შვეიცარიიდან.

პარტნიორები და დონორები