პუბლიკაციები

24 თებერვალი 2014

საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში-შესაძლებლობები და გამოწვევები

წინამდებარე ბუკლეტი წარმოადგენს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლის 20 თებერვალს გამართულ სემინარზე  „...
20 თებერვალი 2014

საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში-შესაძლებლობები და გამოწვევები

ბუკლეტი წარმოადგენს სემინარზე „საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, შესაძლებლობები და გამოწვევები"...

Pages

პარტნიორები და დონორები

პუბლიკაციები

24 თებერვალი 2014

საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში-შესაძლებლობები და გამოწვევები

წინამდებარე ბუკლეტი წარმოადგენს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლის 20 თებერვალს გამართულ სემინარზე  „...
20 თებერვალი 2014

საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში-შესაძლებლობები და გამოწვევები

ბუკლეტი წარმოადგენს სემინარზე „საქართველოს გაწევრიანება ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, შესაძლებლობები და გამოწვევები"...

Pages

პარტნიორები და დონორები