პუბლიკაციები

30 აგვისტო 2016

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი ევროკავშირთან ასოცირების კონტექსტში

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს  WEG-ის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების...
26 აგვისტო 2016

ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი პრობლემები 2013-2016 წლებში - შედარებითი ანალიზი

WEG-მა ენერგეტიკის სპეციალისტთა სადისკუსიო კლუბის სხვა წევრებთან ერთად, შეაფასა განხორციელებული ცვლილებები
11 ივლისი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი. მზად ვართ თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებების შესასრულებლად?

პოლიტიკის დოკუმენტი მოუწოდებს შესაბამის მხარეებს შეიმუშავონ დამცავი მექანიზმები, რომლებიც ენერგეტიკის სამართლებრივ...

Pages

პარტნიორები და დონორები

პუბლიკაციები

30 აგვისტო 2016

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი ევროკავშირთან ასოცირების კონტექსტში

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს  WEG-ის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების...
26 აგვისტო 2016

ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი პრობლემები 2013-2016 წლებში - შედარებითი ანალიზი

WEG-მა ენერგეტიკის სპეციალისტთა სადისკუსიო კლუბის სხვა წევრებთან ერთად, შეაფასა განხორციელებული ცვლილებები
11 ივლისი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი. მზად ვართ თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებების შესასრულებლად?

პოლიტიკის დოკუმენტი მოუწოდებს შესაბამის მხარეებს შეიმუშავონ დამცავი მექანიზმები, რომლებიც ენერგეტიკის სამართლებრივ...

Pages

პარტნიორები და დონორები