აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისა და ევროკავშირის თანამშრომლობა ენერგეტიკული კავშირის ფარგლებში

2016

აღნიშნული პროექტი არის გაგრძელება პროექტისა „ენერგეტიკული კავშირი და ენერგეტიკული უსაფრთხოება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში“, რომელიც EaP-ის წევრ 6-ვე ქვეყანაში ხორციელდება.

პროექტის ზოგადი მიზანია ევროკავშირსა და EaP წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება ენერგეტიკული კავშირის ფარგლებში.

კონკრეტული მიზნები:

  • ევროკავშირსა და EaP ქვეყნებს შორის ორმხრივი საკომუნიკაციო ჯაჭვის განვთარება და ენერგეტიკული კავშირის მიმართულებით თანამშრომლობის ადვოკატირება.
  • 2020-2025 წლებისათვის ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის საგზაო რუკის შედგენა ამ ქვეყნების საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგის გათვალისწინებით.
  • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობა ენერგეტიკულ თემატიკაში, მათ შორის, კლიმატის ცვლილების, ენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების, მდგრადი განვითარების, ინოვაციური გადაწყვეტილებების კუთხით.
  • შემდგომი თანამშრომლობისათვის რეკომენდაციების შემუშავება, თანამშრომლობის ყველაზე რეალისტური სცენარის გამოვლენა
  • პროექტის შედეგების აქტუალიზების მხარდაჭერა და მონაწილეების წახალისება ჩაერთონ ამ თემასთან დაკავშრებულ განხილვებსა და დისკუსიებში როგორც ეროვნული, ასევე ევროკავშირის მასშტაბით.

პარტნიორები და დონორები

აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისა და ევროკავშირის თანამშრომლობა ენერგეტიკული კავშირის ფარგლებში

2016

აღნიშნული პროექტი არის გაგრძელება პროექტისა „ენერგეტიკული კავშირი და ენერგეტიკული უსაფრთხოება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში“, რომელიც EaP-ის წევრ 6-ვე ქვეყანაში ხორციელდება.

პროექტის ზოგადი მიზანია ევროკავშირსა და EaP წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება ენერგეტიკული კავშირის ფარგლებში.

კონკრეტული მიზნები:

  • ევროკავშირსა და EaP ქვეყნებს შორის ორმხრივი საკომუნიკაციო ჯაჭვის განვთარება და ენერგეტიკული კავშირის მიმართულებით თანამშრომლობის ადვოკატირება.
  • 2020-2025 წლებისათვის ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის საგზაო რუკის შედგენა ამ ქვეყნების საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგის გათვალისწინებით.
  • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობა ენერგეტიკულ თემატიკაში, მათ შორის, კლიმატის ცვლილების, ენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების, მდგრადი განვითარების, ინოვაციური გადაწყვეტილებების კუთხით.
  • შემდგომი თანამშრომლობისათვის რეკომენდაციების შემუშავება, თანამშრომლობის ყველაზე რეალისტური სცენარის გამოვლენა
  • პროექტის შედეგების აქტუალიზების მხარდაჭერა და მონაწილეების წახალისება ჩაერთონ ამ თემასთან დაკავშრებულ განხილვებსა და დისკუსიებში როგორც ეროვნული, ასევე ევროკავშირის მასშტაბით.

პარტნიორები და დონორები