ენერგეტიკული კავშირი და ენერგოუსაფრთხოება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში

Energy
EaP Countries
EU Comission
2015

პროექტის მიზანია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება ევროკავშირთან ანამშრომლობის კუთხით ენერგეტიკული კავშირის ინიციატივის ფარგლებში. პროექტი, რომელიც აერთიანებს 6 ქვეყანას, მოიცავს ევროკავშირის ახალი ინიციატივის - ენერგეტიკული კავშირის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და მის გამოყენებას ევროკავშირთან თანამშრომლობისათვის.

აქტივობები:

  • ენერგეტიკული კავშირის, როგროც ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერების  ახალი მიდგომის საშუალების, ანალიზი (მიზნები, ინიციატივები, თანამშრომლობის შესაძლებლობები, გამოწვევები და სხვ.)
  • ევროკავშირის ენერგეტიკულ პოლიტიკასთან ეროვნული პოლიტიკების თანხვედრის ანალიზი აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში.
  • შედეგების განხილვა ევროკავშირისა და ეროვნულ დონეზე.
  • თანამშრომლობისათვის რეკომენდნაციების შემუშავება
  • ინფორმაციის გავრცელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში (საჯარო და კერძო სექტორი)

 

აღნიშნული პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის,  აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმზე, WEG-მა მოიპივა   საუკეთესო პროექტის იდეისაითვის პრიზი.

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკული კავშირი და ენერგოუსაფრთხოება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში

Energy
EaP Countries
EU Comission
2015

პროექტის მიზანია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება ევროკავშირთან ანამშრომლობის კუთხით ენერგეტიკული კავშირის ინიციატივის ფარგლებში. პროექტი, რომელიც აერთიანებს 6 ქვეყანას, მოიცავს ევროკავშირის ახალი ინიციატივის - ენერგეტიკული კავშირის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და მის გამოყენებას ევროკავშირთან თანამშრომლობისათვის.

აქტივობები:

  • ენერგეტიკული კავშირის, როგროც ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერების  ახალი მიდგომის საშუალების, ანალიზი (მიზნები, ინიციატივები, თანამშრომლობის შესაძლებლობები, გამოწვევები და სხვ.)
  • ევროკავშირის ენერგეტიკულ პოლიტიკასთან ეროვნული პოლიტიკების თანხვედრის ანალიზი აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში.
  • შედეგების განხილვა ევროკავშირისა და ეროვნულ დონეზე.
  • თანამშრომლობისათვის რეკომენდნაციების შემუშავება
  • ინფორმაციის გავრცელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში (საჯარო და კერძო სექტორი)

 

აღნიშნული პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის,  აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმზე, WEG-მა მოიპივა   საუკეთესო პროექტის იდეისაითვის პრიზი.

პარტნიორები და დონორები