საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტიცვები

5 აგვისტოს 10:00 - 15:00 საათზე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში ღონისძიება - - საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტიცვები - გაიმართება.

შეხვედრის მიზანია ენერგეტიკული დებატების ხარისხის გაუმჯობესება წინასაარჩევნო პერიოდში და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს შორის დიალოგის წახალისება.

ამოცანები:

  • საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ძირითადი გამოწვევების გამოვლენა და მათი გადაჭრის ალტერნატიული გზების განხილვა;
  • საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების მიმოხილვა და მიღწევებისა და შეცდომების ანალიზი
  • ენერგეტიკული რეფორმების საჭიროების განხილვა ასოცირების ხელშეკრულების  და ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში საქართველოს გაწევრიანების კონტეტქსტში.

 

მონაწილეებას მიიღებენ:  საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, საერთაშორისო დონორები და საფინანსო ინსტიტუტები, დიპლომატიური კოროპუსი, სამოქალაქო საზოგადოება, სექტორის სპეციალისტები და პოლიტიკური პარტიების წარმოადგენლები.

ფორმატი: ღნისძიება წარიმართება მოხსენებებისა და დისკუსიის ფორმატში. უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმანი

ღონისძიებას ატარებს ანალიტიკური ცენტრი „მსოფლიო გამცდილება საქართველოსთვის“  (WEG) ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში და Deloitte -ის მიერ განხორციელებული USAID G4G პროგრმის მხარდაჭერით.

პარტნიორები და დონორები

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტიცვები

5 აგვისტოს 10:00 - 15:00 საათზე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში ღონისძიება - - საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტიცვები - გაიმართება.

შეხვედრის მიზანია ენერგეტიკული დებატების ხარისხის გაუმჯობესება წინასაარჩევნო პერიოდში და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს შორის დიალოგის წახალისება.

ამოცანები:

  • საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ძირითადი გამოწვევების გამოვლენა და მათი გადაჭრის ალტერნატიული გზების განხილვა;
  • საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების მიმოხილვა და მიღწევებისა და შეცდომების ანალიზი
  • ენერგეტიკული რეფორმების საჭიროების განხილვა ასოცირების ხელშეკრულების  და ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში საქართველოს გაწევრიანების კონტეტქსტში.

 

მონაწილეებას მიიღებენ:  საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, საერთაშორისო დონორები და საფინანსო ინსტიტუტები, დიპლომატიური კოროპუსი, სამოქალაქო საზოგადოება, სექტორის სპეციალისტები და პოლიტიკური პარტიების წარმოადგენლები.

ფორმატი: ღნისძიება წარიმართება მოხსენებებისა და დისკუსიის ფორმატში. უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმანი

ღონისძიებას ატარებს ანალიტიკური ცენტრი „მსოფლიო გამცდილება საქართველოსთვის“  (WEG) ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში და Deloitte -ის მიერ განხორციელებული USAID G4G პროგრმის მხარდაჭერით.

პარტნიორები და დონორები