კრემლის ენერგეტიკული პოლიტიკა როგორც გავლენის იარაღი

ენერგეტიკა
ევროპა
Eastern Partnership Civil Society Forum
2019

რუმინულ ანალიტიკურ ცენტრთან ერთად (Expert Forum), WEG-მა მონაწილეობა მიიღო კვლევაში, რომელიც მიზნად ისახავდა რუსული გავლენის შეფასებას საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში. კვლევის შედეგების მიხედვით, განხორციელდა რუსული გავლენების ანალიზი საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვაში, რუმინეთსა და უნგრეთში.

პროექტის ფარგლებში და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა რეკომენდაციები ევროკავშირისათვის

პარტნიორები და დონორები

კრემლის ენერგეტიკული პოლიტიკა როგორც გავლენის იარაღი

ენერგეტიკა
ევროპა
Eastern Partnership Civil Society Forum
2019

რუმინულ ანალიტიკურ ცენტრთან ერთად (Expert Forum), WEG-მა მონაწილეობა მიიღო კვლევაში, რომელიც მიზნად ისახავდა რუსული გავლენის შეფასებას საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში. კვლევის შედეგების მიხედვით, განხორციელდა რუსული გავლენების ანალიზი საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვაში, რუმინეთსა და უნგრეთში.

პროექტის ფარგლებში და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა რეკომენდაციები ევროკავშირისათვის

პარტნიორები და დონორები