კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება - სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია

22 დეკემბერს, 5 საათზე, წიგნის სახლ “ლიგამუსში” კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვთარების სასერტიფიკატო პროგრამის კურსდამათავრებულებისათვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართება.

კურსის მეორე ნაკადი, რომელიც 24 ნოემბერს დაიწყო და 8 ლექცია -სემინარს მოიცავა, 12 მონაწილემ წარმატებით დაასრულა. კურსის განმავლობაში კლიმატის ცვლილების წამყვანმა ქართელმა სპეციალისტებმა ისაუბრეს კლიმატის ცვლილების გამოვლინენებზე, შერბილებასა და ადაპტაციაზე, ეროვულ საჭიროებებსა თუ საერთაშორისო დახმარებებზე.

კურსი 2016 წლის დასაწყისში WEG-ის  და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის პროექტის ფარგლებში დაინერგა ილიას უნივერსიტეტში და დღემდე 35 -მა მონაწილემ მიიღო მასში მონაწილეობა საჯარო, კერძო თუ არასამთავრობო სექტორებიდან.

პარტნიორები და დონორები

კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება - სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია

22 დეკემბერს, 5 საათზე, წიგნის სახლ “ლიგამუსში” კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვთარების სასერტიფიკატო პროგრამის კურსდამათავრებულებისათვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართება.

კურსის მეორე ნაკადი, რომელიც 24 ნოემბერს დაიწყო და 8 ლექცია -სემინარს მოიცავა, 12 მონაწილემ წარმატებით დაასრულა. კურსის განმავლობაში კლიმატის ცვლილების წამყვანმა ქართელმა სპეციალისტებმა ისაუბრეს კლიმატის ცვლილების გამოვლინენებზე, შერბილებასა და ადაპტაციაზე, ეროვულ საჭიროებებსა თუ საერთაშორისო დახმარებებზე.

კურსი 2016 წლის დასაწყისში WEG-ის  და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის პროექტის ფარგლებში დაინერგა ილიას უნივერსიტეტში და დღემდე 35 -მა მონაწილემ მიიღო მასში მონაწილეობა საჯარო, კერძო თუ არასამთავრობო სექტორებიდან.

პარტნიორები და დონორები