ენერგოეფექტურობა შენობებში - ენერგეტიკული გაერთიანების მოთხოვნების შესრულების მთავარი გამოწვევები

პარასკევს, 24 მარტს, 17:00 საათზე, საინფორმაციო ცენტრში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ (შ. დადიანის ქ 2/1) გაიმართება სემინარი თემაზე  - "ენერგოეფექტურობა შენობებში - ენერგეტიკული გაერთიანების მოთხოვნების შესრულების მთავარი გამოწვევები“.

 

სემინარის მიზანია საქართველოს სამშენებლო სექტორში ენერგოეფექტურობის დანერგვის მხარდაჭერა ენერგეტიკული გაერთიანებისა და ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად.

განიხილება შემდეგი საკითხები:

 • ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებით საქართველოსთვის განსაზღვრული მოთხოვნები შენობებში ენერგოეფექტურობის დანერგვის მიმართულებით
 • დაგეგმილი ღონისძიებები (ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა, მერების შეთანხმება, დაბალემისიანი განვითარების სამოქმედო გეგმა და სხვ.)
 • დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები (ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი, სამშენებლო კოდექსი)
 • საცხოვრებელი, კომერციული და საჯარო სექტორისთვის საჭირო მიდგომები
 • ბაზრის დაგეგმვა და შენობებში ენერგოეფქტურობის ბარიერების ანალიზი
 • დასკვნები და რეკომენდაციები მომავალი საქმიანობისთვის 

 

სემინარის მონაწილეები:

 • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 • ენერგეტიკის სამინისტრო
 • თბილისის მერია
 • ექსპერტები, არქიტექტორები,  დეველოპერები და ენერგო აუდიტორები
 • სამშენებლო კომპანიები
 • დონორი ორგანიზაციები 

 

დასწრება თავისუფალია!

პარტნიორები და დონორები

ენერგოეფექტურობა შენობებში - ენერგეტიკული გაერთიანების მოთხოვნების შესრულების მთავარი გამოწვევები

პარასკევს, 24 მარტს, 17:00 საათზე, საინფორმაციო ცენტრში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ (შ. დადიანის ქ 2/1) გაიმართება სემინარი თემაზე  - "ენერგოეფექტურობა შენობებში - ენერგეტიკული გაერთიანების მოთხოვნების შესრულების მთავარი გამოწვევები“.

 

სემინარის მიზანია საქართველოს სამშენებლო სექტორში ენერგოეფექტურობის დანერგვის მხარდაჭერა ენერგეტიკული გაერთიანებისა და ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად.

განიხილება შემდეგი საკითხები:

 • ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებით საქართველოსთვის განსაზღვრული მოთხოვნები შენობებში ენერგოეფექტურობის დანერგვის მიმართულებით
 • დაგეგმილი ღონისძიებები (ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა, მერების შეთანხმება, დაბალემისიანი განვითარების სამოქმედო გეგმა და სხვ.)
 • დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები (ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი, სამშენებლო კოდექსი)
 • საცხოვრებელი, კომერციული და საჯარო სექტორისთვის საჭირო მიდგომები
 • ბაზრის დაგეგმვა და შენობებში ენერგოეფქტურობის ბარიერების ანალიზი
 • დასკვნები და რეკომენდაციები მომავალი საქმიანობისთვის 

 

სემინარის მონაწილეები:

 • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 • ენერგეტიკის სამინისტრო
 • თბილისის მერია
 • ექსპერტები, არქიტექტორები,  დეველოპერები და ენერგო აუდიტორები
 • სამშენებლო კომპანიები
 • დონორი ორგანიზაციები 

 

დასწრება თავისუფალია!

პარტნიორები და დონორები