ენერგოეეფექტურობის პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება საქართველოში

Energy
Georgia
EBRD
2015

WEG მონაწილეობა მიიღო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ დაფინანსებულ პროექტში რომელიც გულისხმობს ენერგეტიკის სამინისტროს დახმარებას საქართველოს ენერგოეფექტურობის პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში (NEEAP) .

NEEAP-ში წარმოდგენილი იქნება ენერგოეფექტურობის განმტკიცების ღონისძიებები და ენერგიის დაზოგვის პოტენციალი სხვადასხვა სექტორში იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას ქვეყნის პოტენციურ ეროვნულ ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლებთან შესაბამისობა.

პროექტის საქმიანობები მოიცავდა არსებული ენერგოეფექტურობის პოლიტიკების შეფასებას ინდუსტრიის, ტრანსპორტის, შენობების (საყოფაცხოვრებო) და მომსახურების სექტორებში . ძირითადი აქცენტი კეთდება ეკონომიკის ენერგოეფქტურობაზე.

მონაცემთა შეგროვებაში მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ექსპერტები ადგილობრივ სპეციალისტებთან  და სამთავრობო უწყებებთან ერთად.

პარტნიორები და დონორები

ენერგოეეფექტურობის პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება საქართველოში

Energy
Georgia
EBRD
2015

WEG მონაწილეობა მიიღო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ დაფინანსებულ პროექტში რომელიც გულისხმობს ენერგეტიკის სამინისტროს დახმარებას საქართველოს ენერგოეფექტურობის პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში (NEEAP) .

NEEAP-ში წარმოდგენილი იქნება ენერგოეფექტურობის განმტკიცების ღონისძიებები და ენერგიის დაზოგვის პოტენციალი სხვადასხვა სექტორში იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას ქვეყნის პოტენციურ ეროვნულ ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლებთან შესაბამისობა.

პროექტის საქმიანობები მოიცავდა არსებული ენერგოეფექტურობის პოლიტიკების შეფასებას ინდუსტრიის, ტრანსპორტის, შენობების (საყოფაცხოვრებო) და მომსახურების სექტორებში . ძირითადი აქცენტი კეთდება ეკონომიკის ენერგოეფქტურობაზე.

მონაცემთა შეგროვებაში მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ექსპერტები ადგილობრივ სპეციალისტებთან  და სამთავრობო უწყებებთან ერთად.

პარტნიორები და დონორები