ენერგეტიკული სიღარიბე - საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, რუმინეთი

ენერგეტიკა
ევროპა
Eastern Partnership Civil Society Forum
2019

პროექტის მიზანია, რეფორმების პერიოდში პარტნიორი ქვეყნების დახმარება ენერგეტიკული სიღარიბის ანალიზის და კვლევის საკითხებთან დაკავშირებით.

აქტივობები:

  • არსებულ მონაცემებსა და კვლევებზე დაყრდნობით, ენერგეტიკული სიღარიბის სავარაუდო ფორმების მიმოხილვა და ანალიზი საქართველოში, მოლდოვაში, უკრაინასა და რუმინეთში.
  • ევროკავშირის დირექტივებისა და რეგულაციების მიმოხილვა და ანალიზი ენერგეტიკული სიღარიბის საკითხებთან დაკავშრებით.
  • ენერგეტიკული სიღარიბის შეფასებისათვის ჩარჩოსა და ინდიკატორების შემუშავება და შეთავაზება პარტნიორი ქვეყნებისათვის
  • პარტნიორი ქვეყნების მიერ ენერგეტიკული სიღარიბის შეფასება შეთავაზებულ ინდიკატორებზე დაყრდნობით
  • გადაწყვეტილების მიღებებისათვის რეკომენდაციების შეთავაზება ენერგეტიკული სიღარიბის კუთხით ქვეყნებში არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

 

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკული სიღარიბე - საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, რუმინეთი

ენერგეტიკა
ევროპა
Eastern Partnership Civil Society Forum
2019

პროექტის მიზანია, რეფორმების პერიოდში პარტნიორი ქვეყნების დახმარება ენერგეტიკული სიღარიბის ანალიზის და კვლევის საკითხებთან დაკავშირებით.

აქტივობები:

  • არსებულ მონაცემებსა და კვლევებზე დაყრდნობით, ენერგეტიკული სიღარიბის სავარაუდო ფორმების მიმოხილვა და ანალიზი საქართველოში, მოლდოვაში, უკრაინასა და რუმინეთში.
  • ევროკავშირის დირექტივებისა და რეგულაციების მიმოხილვა და ანალიზი ენერგეტიკული სიღარიბის საკითხებთან დაკავშრებით.
  • ენერგეტიკული სიღარიბის შეფასებისათვის ჩარჩოსა და ინდიკატორების შემუშავება და შეთავაზება პარტნიორი ქვეყნებისათვის
  • პარტნიორი ქვეყნების მიერ ენერგეტიკული სიღარიბის შეფასება შეთავაზებულ ინდიკატორებზე დაყრდნობით
  • გადაწყვეტილების მიღებებისათვის რეკომენდაციების შეთავაზება ენერგეტიკული სიღარიბის კუთხით ქვეყნებში არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

 

პარტნიორები და დონორები