ენერგეტიკული რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოში „ენერგეტიკული გაერთიანების“ მოთხოვნების შესაბამისად

2007 წლის 27 თებერვალს, 14:00-18:00სთ. ანალიტიკური ცენტრის „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ (WEG) ორგანიზებით, გაიმართება კონფერენცია თემაზე- ენერგეტიკული რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოშიენერგეტიკული გაერთიანებისმოთხოვნების შესაბამისად“.

კონფერენციის მიზანია საქართველოსენერგეტიკულ გაერთიანებაში წევრობისა და რეფორმებისთვის მზაობის შეფასება და დაინტერესებული მხარეების კოორდინაცია რეფორმების ხელშეწყობის მიზნით.

მონაწილეობას მიიღებენ პარლამენტის, სამთავრობო უწყებების და სექტორის ორგანიზაციები, ასევე დონორული ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსის, ევროკომისიის და ენერგეტიკული გაერთიანების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები.

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკული რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოში „ენერგეტიკული გაერთიანების“ მოთხოვნების შესაბამისად

2007 წლის 27 თებერვალს, 14:00-18:00სთ. ანალიტიკური ცენტრის „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ (WEG) ორგანიზებით, გაიმართება კონფერენცია თემაზე- ენერგეტიკული რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოშიენერგეტიკული გაერთიანებისმოთხოვნების შესაბამისად“.

კონფერენციის მიზანია საქართველოსენერგეტიკულ გაერთიანებაში წევრობისა და რეფორმებისთვის მზაობის შეფასება და დაინტერესებული მხარეების კოორდინაცია რეფორმების ხელშეწყობის მიზნით.

მონაწილეობას მიიღებენ პარლამენტის, სამთავრობო უწყებების და სექტორის ორგანიზაციები, ასევე დონორული ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსის, ევროკომისიის და ენერგეტიკული გაერთიანების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები.

პარტნიორები და დონორები