ენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის რეგულირების გავლენის შეფასება მოწყვლად მომხმარებლებზე

ენერგეტიკა
საქართველო
USAID
2019

რეგულირების გავლენის შეფასების მიზანია ენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის მიღების შედეგად მოწყვლად მომხმარებლებზე შესაძლო გავლენების შეფასება და შერბილება.

შეფასების ფარგლებში, სიღრმისეულ ეკონომიკურ ანალიზზე დაყრდნობით განხილული იქნა 3 შესაძლო ალტერნატივა, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს მოწყვლადი მომხმარებლების დახმარება და შემუშავდა რეკომენდაციები გადაწყვეტილების მიმღებებისათვის.  შეფასების პროცესში გაიმართა არაერთი კონსულტაცია და შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტო, სემეკი და ა.შ. პროექტი დაფინანსებულია USAID-ის ენერგეტიკის პროგრამის მიერ.

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის რეგულირების გავლენის შეფასება მოწყვლად მომხმარებლებზე

ენერგეტიკა
საქართველო
USAID
2019

რეგულირების გავლენის შეფასების მიზანია ენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის მიღების შედეგად მოწყვლად მომხმარებლებზე შესაძლო გავლენების შეფასება და შერბილება.

შეფასების ფარგლებში, სიღრმისეულ ეკონომიკურ ანალიზზე დაყრდნობით განხილული იქნა 3 შესაძლო ალტერნატივა, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს მოწყვლადი მომხმარებლების დახმარება და შემუშავდა რეკომენდაციები გადაწყვეტილების მიმღებებისათვის.  შეფასების პროცესში გაიმართა არაერთი კონსულტაცია და შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტო, სემეკი და ა.შ. პროექტი დაფინანსებულია USAID-ის ენერგეტიკის პროგრამის მიერ.

პარტნიორები და დონორები