ენერგეტიკის სექტორის შეფასება

ენერგეტიკა
საქართველო
USAID
2019

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის შეფასება მიზნად ისახავს ენერგეტიკის სექტორში მომავალი დახმარების საფუძველის შექმნას. პროექტის ფარგლებში შეფასდა საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი, დარგის პრობლემები და გამოწვევები. აღწერილი იქნა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტები და გაანალიზდა სექტორში არსებული ძირითადი გამოწვევები. ამ შეფასების ძირითადი მიმართულებებია: განახლებადი ენერგია, ენერგოეფექტურობა, ტრანსსაზღვრო  ვაჭრობა და ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობები.

ტექნიკური დავალება ორიენტირებული იყო შემდეგი ძირითად კითხვებზე:

  • რა ბარიერებია კერძო სექტორის ინვესტიციებისთვის განახლებადი ენერგიის, მათ შორის ჰიდროენერგეტიკის, ქარის და მზის რესურსების განვითარებაში?
  • რა ბარიერებია  ტრანსსაზღვრო ვაჭრობის კუთხით?
  • რა ბარიერებია ენერგოეფექტურობის განვითარების კუთხით ენერგიის წარმოებასა და მოხმარების (ინდუსტრიაში, შენობებში, შინამეურნებებში კომერციულ სექტორში და ა.შ.) თვალსაზრისით?
  • რა ძირითადი ადამიანური და ინსტიტუციური  საჭიროებებია  რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების, ენერგეტიკის სექტორში ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებისა და ოპერირების კუთხით (ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის ჩათვლით)?

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკის სექტორის შეფასება

ენერგეტიკა
საქართველო
USAID
2019

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის შეფასება მიზნად ისახავს ენერგეტიკის სექტორში მომავალი დახმარების საფუძველის შექმნას. პროექტის ფარგლებში შეფასდა საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი, დარგის პრობლემები და გამოწვევები. აღწერილი იქნა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტები და გაანალიზდა სექტორში არსებული ძირითადი გამოწვევები. ამ შეფასების ძირითადი მიმართულებებია: განახლებადი ენერგია, ენერგოეფექტურობა, ტრანსსაზღვრო  ვაჭრობა და ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობები.

ტექნიკური დავალება ორიენტირებული იყო შემდეგი ძირითად კითხვებზე:

  • რა ბარიერებია კერძო სექტორის ინვესტიციებისთვის განახლებადი ენერგიის, მათ შორის ჰიდროენერგეტიკის, ქარის და მზის რესურსების განვითარებაში?
  • რა ბარიერებია  ტრანსსაზღვრო ვაჭრობის კუთხით?
  • რა ბარიერებია ენერგოეფექტურობის განვითარების კუთხით ენერგიის წარმოებასა და მოხმარების (ინდუსტრიაში, შენობებში, შინამეურნებებში კომერციულ სექტორში და ა.შ.) თვალსაზრისით?
  • რა ძირითადი ადამიანური და ინსტიტუციური  საჭიროებებია  რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების, ენერგეტიკის სექტორში ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებისა და ოპერირების კუთხით (ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის ჩათვლით)?

პარტნიორები და დონორები