ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა

ორშაბათს, 15 აგვისტოს, 17 საათზე, ილიას უნივერსიტეტში, გაიმართება ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების მორიგი სემინარი სადაც მოხდება ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა. პრეზენტაციას გააკეთებს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თეიმურაზ გოჩიტაშვილი.

10 წლიანი გეგმა, საჯარო განხილვისა და შეთანხმების შემდეგ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, შემოღებულ იქნება სამოქმედოდ და წარედგინება გაზის სატრანსპორტო სისტემების ოპერატორთა ევროპული ქსელის (ENTSOG) სამდივნოს საინფორმაციოდ და ერთობლივი ინტერესების პროექტების იდენტიფიცირებისათვის.    

 

გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად

 

პარტნიორები და დონორები

ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა

ორშაბათს, 15 აგვისტოს, 17 საათზე, ილიას უნივერსიტეტში, გაიმართება ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების მორიგი სემინარი სადაც მოხდება ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა. პრეზენტაციას გააკეთებს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თეიმურაზ გოჩიტაშვილი.

10 წლიანი გეგმა, საჯარო განხილვისა და შეთანხმების შემდეგ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, შემოღებულ იქნება სამოქმედოდ და წარედგინება გაზის სატრანსპორტო სისტემების ოპერატორთა ევროპული ქსელის (ENTSOG) სამდივნოს საინფორმაციოდ და ერთობლივი ინტერესების პროექტების იდენტიფიცირებისათვის.    

 

გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად

 

პარტნიორები და დონორები