პუბლიკაციები

16 ოქტომბერი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში სუბსიდიების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: რეფორმების გეგმა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების...
08 სექტემბერი 2016

ასოცირების შეთანხმება, ენერგეტიკული გაერთიანება და ევროკავშირთან ენერგეტიკული თანამშრომლობა

პოლიტიკის დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმებაზე, ენერგეტიკული გაერთიანებაზე და ევროკავშირთან ენერგეტიკული...

Pages

პარტნიორები და დონორები