ენერგეტიკის ვოჩდოგ კოალიცია

ენერგეტიკა
ევროპა
2017

რუმინეთის ექსპერთა ფორუმთან და აღმოსავლეთ  პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის მონაწილეობას იღებს პროექტში - ენერგეტიკის ვოჩდოგ კოალიცია. პროექტი 2017 წლის მანძილზე განხორციელდება და მიზნად ისახავს ენერგეტიკის რეგულაციების შეფასებითი ანგარიშების მომზადებას მმართველობისა და შესრულების ინდიკატორებზე დაყრდნობით.

ანგარიშები არაფორმალურად განხილული იქნება ისეთ ექსპერტებთან ერთად, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი და ევროკომისია და წარედგინება ეროვნულ პოლიტიკოსებსა და დარგის ექსპერტებს.

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკის ვოჩდოგ კოალიცია

ენერგეტიკა
ევროპა
2017

რუმინეთის ექსპერთა ფორუმთან და აღმოსავლეთ  პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის მონაწილეობას იღებს პროექტში - ენერგეტიკის ვოჩდოგ კოალიცია. პროექტი 2017 წლის მანძილზე განხორციელდება და მიზნად ისახავს ენერგეტიკის რეგულაციების შეფასებითი ანგარიშების მომზადებას მმართველობისა და შესრულების ინდიკატორებზე დაყრდნობით.

ანგარიშები არაფორმალურად განხილული იქნება ისეთ ექსპერტებთან ერთად, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი და ევროკომისია და წარედგინება ეროვნულ პოლიტიკოსებსა და დარგის ექსპერტებს.

პარტნიორები და დონორები